33" 7mm Black Bead Necklace with 2.5" White Disc (Dozen)

33" 7mm Black Bead Necklace with 2.5" White Disc (Dozen)


DZPAHS802


Regular price $3.75

33" 7mm Black Bead Necklace with 2.5" White Disc (Dozen)